Gcmedica Enterprise Ltd.
Gcmedica Enterprise Ltd.
Produkty
TY_NEWS_AND_INFORMATIONS
FAQ chirurgii ogólnej

FAQ chirurgii ogólnej

  • Q Rola nasyconej heparyną A

    Heparyna imituje działanie preparatu Cloafer&dovideon;39;w celu zmniejszenia kosztów leczenia pacjentów i poprawy wydajności pracy pielęgniarek w celu uszczelnienia dożylnych igieł w celu zmniejszenia kosztów leczenia.

    wyposażony w tętniczo-żylną igłę, może być wielokrotnie i wielokrotnie nakłuwany do infuzji i wstrzyknięcia leku, standardowy staw blokujący, wstrzyknięcie heparyny sodu może zapobiec zawaleniu krwi i antykoagulacji.Stosowanie metody imitacji nasadki heparyny może przedłużyć długość życia dożylnego w igłach do odsączania i zmniejszyć koszty leczenia pacjentów.Sugeruje się, że w szczególności u pacjentów z poważnymi chorobami wątroby wygodniej jest stosować tę metodę i koszty mogą być zmniejszone.

  • Q Gdzie można podać aplikator A

    14cm i 38cm aplikatory natryskowe zapewniają dokładną dostawę proszku Renabsorb do odległych lub trudno dostępnych regionów.

TY_TECHNICAL_SAALES