Gcmedica Enterprise Ltd.
Gcmedica Enterprise Ltd.
Produkty
TY_NEWS_AND_INFORMATIONS
FAQ w zakresie anestezji

FAQ w zakresie anestezji

  • Q Element maski znieczulającej A

    Składa się z interfejsu, poduszki powietrznej i osłony.Maska jest zrobiona z plastiku i tak dalej.Jednorazowe lub wielokrotne stosowanie.

  • Q Gdzie zastosowano obwód oddechowy A

    Obwód oddechowy jest urządzeniem medycznym służącym do dostarczania tlenu, usuwania dwutlenku węgla i dostarczania pacjentowi środków znieczulających.Pierwotnie opracowane do stosowania w anestezjologii, wiele wariantów układu oddechowego są w użyciu klinicznym, ale większość obejmuje źródło świeżego przepływu gazu, długość przewodów oddechowych do kierowania gazem, regulowane zawory ograniczające ciśnienie do kontroli ciśnienia w systemie i bezpośrednie odprowadzanie odpadów, oraz worek zbiornikowy do wspomaganej wentylacji

  • Q Jaka jest funkcja filtra oddechowego A

    Preparat stosuje się do filtrowania cząstek, w tym mikroorganizmów, w wdychanym gazie w celu zapobiegania krzyżowemu zakażeniu układu oddechowego.Albo w celu zwiększenia wilgotności i temperatury gazu dostarczonego do dróg oddechowych.

TY_TECHNICAL_SAALES